En Güncel Haberler

Hastalığın Geçmesi Için Okunacak Dua

Hastalığın Geçmesi Için Okunacak Dua
Bu haber 09 Ekim 2021 - 4:34 'de eklendi ve 623 views kez görüntülendi.

Rabbim sevdiği kullarını hastalıkla sınarmış. Peki biz bu durumlarda Rabbimizden şifa için nasıl dua etmeliyiz?Hastalığın geçmesi için hangi dua okunur? Yoğun bakımdaki hastaya okunacak duaHasta için okunacak sure hangisi? gibi sorularınıza da hemen cevap verelim. Hastalara okunacak dualar ve hastaya dua etmek ile alakalı ayetler.
Peygamberimizin okuduğu hastalara şifa duaları ve hastaya dua etmek hakkında hadis-i şerifler.

HASTAYA OKUNACAK DUALAR

“Besmele Hastaya İyi Gelir” Hadisi
Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, bir kimsenin herhangi bir yeri ağrıdığında yahut yara bere olduğunda Hz. Peygamber parmağıyla şöyle yapar – râvi Süfyân İbni Uyeyne, şehâdet parmağını yere değdirip kaldırarak Hz. Peygamber’in nasıl yaptığını gösterdi- ve:

– “Bismillah, bu birimizin tükrüğüyle karışmış bizim yurdumuzun toprağıdır, Rabbımız’ın izniyle hastalarımıza iyi gelir” buyururdu. (Buhârî, Tıb 38; Müslim, Selâm 54. Ayr. bk. Ebû Dâvûd,Tıb 19; İbni Mâce, Tıb 36)

HASTAYA OKUNACAK DUALAR “Besmele Hastaya İyi Gelir” Hadisi Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, bir kimsenin herhangi bir yeri ağrıdığında yahut yara bere olduğunda Hz. Peygamber parmağıyla şöyle yapar – râvi Süfyân İbni Uyeyne, şehâdet parmağını yere değdirip kaldırarak Hz. Peygamber’in nasıl yaptığını gösterdi- ve: – “Bismillah, bu birimizin tükrüğüyle karışmış bizim yurdumuzun toprağıdır, Rabbımız’ın izniyle hastalarımıza iyi gelir” buyururdu. (Buhârî, Tıb 38; Müslim, Selâm 54. Ayr. bk. Ebû Dâvûd,Tıb 19; İbni Mâce, Tıb 36)

Hadisi Nasıl Anlamalıyız?
Burada Resûl-i Ekrem Efendimiz’in bir hareketini ve sözlü bir duasını göze çarpıyor. Hareketi, şehâdet parmağını tükrüğüyle ıslatıp toprağa değdirmesi sonra o parmağı ile hastayı yahut yara-bere olan yerini sıvazlamasıdır. Onun bu harektini, hadisin râvisi Süfyân İbni Uyeyne kendisi yaparak göstermiştir.

Efendimiz’in bu hareketi yaparken belirttiği “Allahın ismiyle, bu birimizin tükrüğüyle karışmış yurdumuzun, yerimizin toprağıdır. Rabbimizin izniyle hastamıza iyi gelir, şifa olur” sözleri, şifâyı yalnızca Allah Teâlâ’nın vereceğini zihinlere iyice yerleştirici niteliktedir. Bunun yanı sıra Hz. Peygamber’in tükrüğünün Medine toprağıyla karışmasından değişik bir macun oluştuğu da anlaşılmaktadır.

“Arzımızın toprağı” ifadesi, evvellikle Medine toprağını hatıra getirmekle birlikte, yeryüzünün herhangi bir yerinin toprağı manasına da gelir. Bu, bir anlamda, insanın mayasının topraktan yoğrulmuş olduğuna işarettir.

Burada yapılan, o günün anlayışına uygun fiilî bir teşebbüs ile beraber Allah’tan şifa dilemekten ibarettir. Böylece Peygamber Efendimiz, hem tıbbî tedâvinin gereğini, hem de şifayı yalnızca Allah’tan bilme ve bekleme inancını telkin etmiş olmaktadır.

Burada yapılan, o günün anlayışına uygun fiilî bir teşebbüs ile beraber Allah’tan şifa dilemekten ibarettir. Böylece Peygamber Efendimiz, hem tıbbî tedâvinin gereğini, hem de şifayı yalnızca Allah’tan bilme ve bekleme inancını telkin etmiş olmaktadır.

Hastaya Şifa Duası

Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, aile fertlerinden biri hastalanınca, sağ eliyle hastayı sıvazlar ve şöyle dua buyururdu:

“Bütün kişilerin Rabbi olan Allahım! Bunun ıstırabını giderip, şifa ver. Şifayı veren lakin sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Buna, hiçbir hastalık izi bırakmayacak biçimde şifa ihsan et!” (Buhârî, Merdâ 20,38,40; Müslim, Selâm 46-49. Bunun yanı sıra bk. Ebû Dâvûd, Tıb 18,19; Tirmizî, Daavât 111; İbni Mâce, Cenâiz 64, Tıb 36,39)

En Kuvvetli Şifa Duası! Hastalığın Geçmesi İçin Okunacak Dualar... Sağlık ve Şifa Duası: "Ezhib'l be' se Rabbin naşi esfi ve entes safi la sifae illa safauke, sifauke la yügadiru sekama" Meali, "Ey insanların Rabbi! Şifa ver, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan gayrı başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hiç bir hastalık kalmasın." Bu dua peygamberimizin bizzat okuduğu sağlık, şifa dualarındandır.

En Kuvvetli Şifa Duası! Hastalığın Geçmesi İçin Okunacak Dualar…

Sağlık ve Şifa Duası:

“Ezhib’l be’ se Rabbin naşi esfi ve entes safi la sifae illa safauke, sifauke la yügadiru sekama” Meali, “Ey insanların Rabbi! Şifa ver, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan gayrı başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hiç bir hastalık kalmasın.” Bu dua peygamberimizin bizzat okuduğu sağlık, şifa dualarındandır.

  • Sağlık Duası Okunuşu:

Allahümme inni es’elüke’s-sebate fi’l-emri.Ve es’elüke ‘azimete’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbadetike. Ve es’elüke Usanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü blke mln şerri ma te’lemü Ve es’elüke min hayrı ma te’lemü Ve esteğfiruke mimma te’lemü inneke ente ‘allamü’l-ğuyub.

  • Sağlık Duası Anlamı:

Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum.Senden doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığmıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin. (Tirmizi,De’avat,23;İbn,Ebı Şeybe,Dua,No:2949)

Sağlık Duası Okunuşu: Allahümme inni es’elüke’s-sebate fi’l-emri.Ve es’elüke ‘azimete’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbadetike. Ve es’elüke Usanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü blke mln şerri ma te’lemü Ve es’elüke min hayrı ma te’lemü Ve esteğfiruke mimma te’lemü inneke ente ‘allamü’l-ğuyub. Sağlık Duası Anlamı: Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum.Senden doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığmıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin. (Tirmizi,De’avat,23;İbn,Ebı Şeybe,Dua,No:2949)

Sağlık ve Şifa Duası Okunuşu:

  • Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Sağlık ve Şifa Duası Anlamı:

“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Ebu Davud’un bize naklettiği üzere Hz. Muhammed, şu duayı sabah bir defa akşam da bir defa okurdu. Bu dua sadece hastalık halinde değil normal vakitlerde de okunmuştur.

Sağlık duasının lafızları şöyledir: “Allâhumme innî eselükel afve vel âfiyete fiddünyâ vel âhırah.”

  • Sağlık ve Şifa Duasının Türkçe meali:

 “Allah’ım! Senden dünya ve ahiret hayatında bağışlanma, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.”

Duanın mealine bakıldığında istenilen şeylerin hem “dünya” hem de “ahiret” için istenmesi bize duanın ne kadar hikmetli olduğunu göstermektedir.

Ebu Davud'un bize naklettiği üzere Hz. Muhammed, şu duayı sabah bir defa akşam da bir defa okurdu. Bu dua sadece hastalık halinde değil normal vakitlerde de okunmuştur. Sağlık duasının lafızları şöyledir: "Allâhumme innî eselükel afve vel âfiyete fiddünyâ vel âhırah." Sağlık ve Şifa Duasının Türkçe meali: "Allah'ım! Senden dünya ve ahiret hayatında bağışlanma, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum." Duanın mealine bakıldığında istenilen şeylerin hem "dünya" hem de "ahiret" için istenmesi bize duanın ne kadar hikmetli olduğunu göstermektedir.

Çok Tesirli Şifa Ayetleri:

Peygamber efendimizin ettiği sağlık ve şifa dualarından bir diğeri ise;

  • Allahümme inni es elüke sıhhate vel afiyete vel emanet ve hüznel hulkı verridae bilkaderi bi rahmetike ve erhamerrahimin.

Anlamı:

  • Ya Rabbim! Senden sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Emanete hıyanet etmemek, güzel ahlaktan ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinden en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bizlere nasip et.

Sağlık ve Şifa Duası Okunuşu:

  • “Allâhümme ‘âfinî fî cesedî ve ‘âfinî fî besarî vec’alhül-vârise minnî lâ ilâhe illallâhül-halîmül-kerîm. Sübhânellâhi rabbil-‘arşil-azîm. Vel-hamdü lillâhi rabbil- ‘âlemîn.”

Anlamı: “Allah’ım! Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl (son nefesime kadar beni sağlıklı eyle). Halîm ve kerim olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Ulu Arş’ın sahibi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (Tirmizî, De’avât, 67; İbn Ebî Şeybe, Dua, 23, No: 29305)

Hazret-İ Ayşe’den Sağlık ve Şifa Duası Türkçe Okunuşu:

  • Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

Anlamı: “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Hazret-İ Ayşe’den Sağlık ve Şifa Duası Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame Anlamı: “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Sağlıklı Olmak İçin Okunacak Dua:

  • ”Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin, ve min şerri külli zi ayn.” 

Duanın anlamı: Allah’ın adıyla. Allah sana bütün hastalıklardan şifa versin. Hasettiği zaman hasetçilerin ve bütün nazarı değen kimselerin şerrinden korusun.”

Sağlıklı Olmak İçin Okunacak Dua:

  • ”Bismillah,erkike min külli şey’in yü’zike,ve min şerri külli nefsin ev aynin hasidin,Allahu yeşfike, Bismillahi erkike”. 

Duanın anlamı: “Allah’ın adıyla seni rahatsız eden herşeydeniher türlü kötü nefisten ve kem gözden, sana koruma diliyorum. Allah sana şifa versin. Sana Allah adıyla koruma diliyorum.”

Sağlıklı Olmak İçin Okunacak Dua: ”Bismillah,erkike min külli şey’in yü’zike,ve min şerri külli nefsin ev aynin hasidin,Allahu yeşfike, Bismillahi erkike". Duanın anlamı: “Allah’ın adıyla seni rahatsız eden herşeydeniher türlü kötü nefisten ve kem gözden, sana koruma diliyorum. Allah sana şifa versin. Sana Allah adıyla koruma diliyorum.”

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA