En Güncel Haberler

Kadir Gecesi Fazileti ve Yapılacak Dualar ve İbadetler

Kadir Gecesi Fazileti ve Yapılacak Dualar ve İbadetler
Bu haber 27 Nisan 2022 - 8:42 'de eklendi ve 270 views kez görüntülendi.

Kadir Gecesi

Kadir kelime anlamı olarak, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. İslam dinine göre “leyletü’l kadr” şeklinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur’an-ı Kerim’in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur.

Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan Ramazan Ayının son on günü içerisinde olduğu bildirilmektedir.Kuranı Kerim’de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir.

Kadir Suresi Arapça-Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Kadir Suresi’nde  yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır.

  1. “Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik,
  2. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin,
  3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır,
  4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
  5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir”

[Kadir Suresi 1-5]

“Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir” [Kadir Suresi 1-5]

Kadir Gecesi Fazileti

Kur’an-ı Kerimin Levh–i Mahfuz’dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir.

Kadir Gecesi; Cebrail (a.s.), Peygamber Efendimize (a.s.m.) ilk vahyi, Kuran-ı Kerim, Alak Suresinin “İkra! Oku!” emriyle başlayan ilk beş ayetini bu gece getirmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur;

“Allahü teâlâ, Kadir Gecesi’ni ümmetime hediye etti, başka ümmete vermedi.” [Deylemî]

Hz. Aişe’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber Ramazan’ın son 10 gününde daha çok ibadete yönelir, namaz ve zikirlerinde daha çok gayret ederdi.

Kadir Gecesi Fazileti Kur’an-ı Kerimin Levh–i Mahfuz’dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Kadir Gecesi; Cebrail (a.s.), Peygamber Efendimize (a.s.m.) ilk vahyi, Kuran-ı Kerim, Alak Suresinin “İkra! Oku!” emriyle başlayan ilk beş ayetini bu gece getirmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur; “Allahü teâlâ, Kadir Gecesi’ni ümmetime hediye etti, başka ümmete vermedi.” [Deylemî] Hz. Aişe’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber Ramazan’ın son 10 gününde daha çok ibadete yönelir, namaz ve zikirlerinde daha çok gayret ederdi.

Ramazan’ın son on gününün başlamasıyla birlikte Peygamberimiz (s.a.v.) daha çok gayret gösterir (çalışır), bütün gece namaz kılar, ailesini de namaz için uyandırırdı.” Sahih-i Buhari 2024; Fazlu Leyleti’l-Kadr, 5; Müslim, “İtikaf”, 8)

Ebu Hureyre (ra)’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah resulü Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur;

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Men kâme leylete’l-kadri îmânen vahtisâben ğufire lehû mâ tekaddeme min zenbihi

Anlamı: “Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir.” (Nesâî, Sıyâm, 5)

Kuran-ı Kerim Duhan süresi

اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِر۪ينَ

İnnâ enzelnâhu fî leyletin mubâraketin, innâ kunnâ munżirîn

Anlamı: Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. (Duhân Suresi 2-3)

Bu hadis-i şerif Kadir Gecesi’ni eda etmenin faziletine delildir. Cenâb-ı Hakk Kuran-ı Kerim’de; “Onu mübarek bir gecede indirdik” diyerek, kadir gecesini şereflendirmiş ve içindeki bereket ve salih amellerin feyziyle bin aydan daha hayırlı kılmıştır.

İnnâ enzelnâhu fî leyletin mubâraketin, innâ kunnâ munżirîn Anlamı: Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. (Duhân Suresi 2-3) Bu hadis-i şerif Kadir Gecesi’ni eda etmenin faziletine delildir. Cenâb-ı Hakk Kuran-ı Kerim’de; “Onu mübarek bir gecede indirdik” diyerek, kadir gecesini şereflendirmiş ve içindeki bereket ve salih amellerin feyziyle bin aydan daha hayırlı kılmıştır.

Kadir Gecesi Yapılacak Dualar ve İbadetler

Kur’ân-ı Kerimde bin aydan daha hayırlı olarak buyrulan Kadir Gecesi hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.v.):

“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin (kul hakkı hâriç) geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)  buyurmaktadır.

Bu gecede yapılacak ibadet ve duaların kıymeti bin aydan faziletlidir…

Kadir gecesi yapılacak tesbihler ve zikirler

Kelime-şehadet

En az 3 kere

“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü”

La ilahe illallah”   demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır. ” [Deylemi]

“La ilahe illallah” diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur.” (et-Terğib vet-Terhib, Münziri, 2/414. Bezzar, Taberani’den.)

Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür.” (Tirmizi)

İhlâsla “Lâ ilâhe illallah” diyeni Allah ateşe haram kılmıştır.” (Buhari, Müslim)

“La ilahe illallah” diyene, işlediği günahlardan dolayı kafir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur.” (Buhari)

“Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.” (Taberani)

“Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür.” [Tirmizi]

La ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır.” [E.Ya’la]

La ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır.” [E.Ya’la]

La ilahe illallah Cennetin anahtarıdır.” [İ.Ahmed]

La ilahe illallah diyen, sözünde sadık ise, bütün günahları affedilir.” [İ.Gazali]

Kadir gecesi en az 100 veya 1000 kere okunur.

SubhanAllahi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllâhü vallâhü ekber, Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym

Anlamı : Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.

– Peygamberimiz Efendimiz, Kur’ân-ı Kerim’den ezberinde fazla bir şey olmayan veya bilmeyen kimseye bu duayı ve zikri söylemesini tavsiye etmiştir. (Nesai)

“La ilahe illallah” çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!” (Müsned, 2/359; Hâkim, el-Müstedrek, 4/256; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 1/52)

Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente” Anlamı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.”

Kadir gecesi istiğfar

Bu istiğfarı okuyanın Allahü Teâlâ affeder.

“Estağfirullah estağfirullah estağfirullah el azıyım ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyumü ve etübü ileyh”

En az 3 defa okunur. 

Seyyidül istifar Duası

Şeddad bin Evs (radıyallahu anh)’dan rivayete edilmiştir.

Peygamber Efendimiz Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

“İstiğfârın en üstünü kulun şöyle demesidir:

Arapça Okunuşu:

Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente”

Anlamı:

“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.”

Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente” Anlamı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.”

KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI NASILDIR?

Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.
4 veya 12 rekat olarak kılınan Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi namazına niyet edilirken şunlar söylenir;

Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber.

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa ‘Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd’ denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir gecesinde Tesbih Namazı da kılmalıdır.

Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber.

 

 

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA